Bizimil.com "Türkiye Rehberi"

Merkez ilçesi (Karabük)

Genel Bilgiler

Mahalle sayısı: 28

Belde sayısı: 0

Köy sayısı: 37

Toplam nüfus: 131.186

Merkez nüfusu: 119.226

Belde ve köy nüfusu: 11.960

Erkek nüfusu: 58.714

Kadın nüfusu: 60.512

Nüfus artış hızı (binde): -18,4

Merkez nüfusu

Karabük nüfusu

Karabük ili detaylı bilgiler

Eğitim

İlkokul sayısı: 30

Ortaokul sayısı: 34

Lise sayısı: 17

Karabük üniversiteleri

Merkez okulları

Öğrenci yurtları

Sağlık

Toplam 3 sağlık kuruluşundan 2 tanesi devlet, 1 tanesi özeldir.

Devlet hastanesi sayısı: 0

Şehir hastanesi sayısı: 0

Eğitim ve araştırma hastanesi sayısı: 1

Karabük hastaneleri