Bizimil.com "Türkiye Rehberi"

Tunceli hastaneleri

Toplam hastane ya da sağlık kuruluşu sayısı 2

Tunceli devlet hastaneleri

T.C. Sağlık Bakanlığı Tunceli Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Tunceli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Tunceli özel hastaneleri

Türkiye'deki hastaneler