Bizimil.com "Türkiye Rehberi"

Kilis hastaneleri

Toplam hastane ya da sağlık kuruluşu sayısı 2

Kilis devlet hastaneleri

T.C. Sağlık Bakanlığı Kilis Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Kilis özel hastaneleri

Türkiye'deki hastaneler