Bizimil.com "Türkiye Rehberi"

Çankırı hastaneleri

Toplam hastane ya da sağlık kuruluşu sayısı 6

Çankırı devlet hastaneleri

T.C. Sağlık Bakanlığı Ilgaz Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkeş Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Kurşunlu İlçe Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Çankırı özel hastaneleri

Çankırı Özel Karatekin Hastanesi

Türkiye'deki hastaneler