Bizimil.com "Türkiye Rehberi"

Bayburt hastaneleri

Toplam hastane ya da sağlık kuruluşu sayısı 2

Bayburt devlet hastaneleri

T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Bayburt özel hastaneleri

Türkiye'deki hastaneler